I Am Athan

Kakampink

Blogger

Social Media Influencer

Nurse

I Am Athan

Kakampink

Blogger

Social Media Influencer

Nurse

Blog Post

Renato Corona’s response to Aquino’s speech in La Consolacion

February 18, 2012 news

Tugon ng Punong Mahistrado sa Talumpati ng Pangulo sa La Consolacion College tungkol sa Impeachment Proceedings (ika-17 ng Pebrero, 2012)
Ako po ay nananawagan sa ating pangulo na huwag pakialaman, pangunahan at impluwensiyahan ang Senate Impeachment Court. Mayroon pong proseso ang impeachment proceedings, at iyan po ay nakasaad sa ating Saligang Batas at sa mga alituntunin at kalakaran sa Senado. Hindi po ba’t kayo ang pumili ng hakbang na ito at nagdulog nito sa Senado?  Huwag po natin ilayo ang usapin sa proseso ng Impeachment Court at idaan sa media ang paghusga sa akin.  Pabayaan po nating umusad ang kaso nang ayon sa batas at sa proseso nito.  Gaya po ng una ninyong nasabi, higit na makabubuti kung kayo po ay “magmasid at manahimik muna.”
Doon po sa mga nabanggit ninyong “tila ba sadya tayong hinihilo o inililigaw para mawalan ng interes,” wala po tayong dapat sisihin diyan kung hindi ang inyong mga taga-usig na siyang naglabas ng huwad na listahan ng aking mga ari-arian, naglathala ng aking sahod upang ipakita na wala akong kakayahang bumili, nguni’t hindi naman isinama ang pangkalahatang sitwasyon, at nitong huli, nagharap ng mga palsipikadong dokumento ng bangko.  Sino po ba ang talagang nanlilinlang ng taong bayan?
Bilang pangulo ng bayan, hindi po ninyo kailangang “liwanagin ang dapat liwanagin, at ituwid ang isyung pilit dinidiskaril ng ilan.” Tungkulin po iyan ng Senate Impeachment Court.  Ang tungkulin po ninyo ay hanapan ng lunas ang lumalalang kahirapan at pagkagutom ng marami nating mamamayan, walang humpay na pagtaas ng presyo ng gasolina at ng ibang pangunahing bilihin, patuloy na demolisyon ng tirahan ng mga maralita, at mabagal na tugon sa mga nasalanta ng kalamidad dala ng kapabayaan sa kalikasan.  Itong mga ito po ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin.
Bakit po ninyo tinuturuan ang kabataan na maghusga na hindi alam ang buong katotohanan, na iisang panig pa lang ang nadidinig?  Ganito po bang “hustisya” at “fair play” ang tinuturo ninyo sa kabataan? Bigyan ninyo po ako ng pagkakataon na magbigay ng aking panig, magharap ng aking ebidensiya, sagutin ang inyong mga walang basehang paratang, at ilahad ang katotohanan.  Ito po ang tunay na katarungan at ang naaayon sa ating Saligang Batas.
Kung kayo po ay nababagalan na sa pag-usad ng kasong isinampa ninyo laban sa akin, ang solusyon ay nasa kamay ng inyong mga taga-usig.
Ako po ay naglabas na ng aking SALN.  Hindi ko po ito itinatago.  Ang hindi po paglathala nito ay ayon sa nabuong patakaran ng Korte Suprema dalawang dekada na ang nakalipas, hindi pa po ako mahistrado.  Ang SALN ko po ay aking ipaliliwanag pagdating ng aking oras o pagkakataon, ayon sa proseso ng impeachment proceedings. Marahil, higit na makabubuti kung ilabas na rin ninyo, Ginoong Pangulo, ang inyong SALN, at ipaliwanag ito sa taong-bayan.  Siguro, isama ninyo na rin ang inyong bank accounts at psychological records na matagal ng isyu.  Mayroon po tayong obligasyon na ipakita sa taong-bayan na maayos ang ating pagiisip.
Hinggil po doon sa nabanggit ninyong kaso na Rabe v. Flores, na kung saan ang isang court interpreter ay natanggal sa serbisyo, dapat po sigurong maipaliwanag sa inyong mabuti ng inyong mga magagaling na abogado na si Bb. Flores ay natanggal sa serbisyo hindi lamang dahil sa hindi niya dineklara sa kanyang SALN ang kanyang paupahan.  Si Bb. Flores po ay natanggal dahil sa pangunahing dahilan na tumanggap po siya ng “double compensation” o sahod ng dalawang beses, isa galing sa bayan ng Panabo, Davao, at yung isa mula sa korte.
Sang-ayon po ako sa inyo na dapat hindi na payagang “magpatuloy ang sistema kung saan may nanlalamang at nilalamanagan.”  Nasa mga 20 po lamang ang aking mga tagapagtanggol na nagseserbisyo ng libre, laban sa 188 congressmen at humigit kumulang na 60 private prosecutors, lahat sumasahod sa kaban ng bayan.  Ito po ba ay tama? Idagdag pa po natin diyan ang BIR at LTO Commissioners, LRA Administrator, Registers of Deeds, BID Commissioner, at marami pang ibang opisyal at kawani ng pamahalaan na inuutusan upang hanapan ako at ang aking buong pamilya ng mga kamalian.
Ginagamit na po ninyo ang buong puwersa ng gobyerno upang ako at ang aking buong pamilya ay apihin at pagmalupitan. Ito po ba ang patas na laban?  At matuwid na daan?
Nananawagan din po ako sa taong-bayan.  Kontrolado po ng ating pangulo ang buong Executive Department. Kontrolado rin po niya ang House of Representatives. Huwag po nating payagan na mahawakan pa niya ang Senado.  Huwag po tayong pumayag na posasan niya ang Korte Suprema at buong hudikatura. Ito po ay para sa ating demokrasya.  Ito po ay para sa ating lahat.
Facebook Comments Box
Related Posts

Discover more from I Am Athan

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading